Ján Paralič     


English version 


Som profesorom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, kde pracujem v rámci Centra pre hospodársku informatiku.

Konzultačné hodiny: PONDELOK 14:00 až 16:00.


Moje profily na: Web of ScienceScopusORCIDSemantic ScholarDBLP, Google scholarResearchGate


 výučba       doktorandi       projekty       konferencie


Výučba:

Vedenie záverečných prác:

Zimný semester:

Letný semester:

Moji doktorandi:   

Súčasní doktorandi:

Ing. Oliver Lohaj

Ing. Miroslava Matejová

   

Bývalí doktorandi:

Ing. Martin Sarnovský, PhD. – zástupca vedúceho Katedry kybernetiky a umelej inteligencie zároveň vedúci Centra hospodárskej informatiky na KKUI

doc. Ing. František Babič, PhD. – docent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie a zároveň prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy na FEI, TU v Košiciach

Ing. Zoltán Ďurčík, PhD., SAP Consultant at VSE Holding a.s.

Ing. Gabriel Tutoky, PhD. – Senior Software Developer at PDI Software

Ing. Jozef Wagner, PhD. – Business Consultant, Experienced Software Engineer

Ing. Martin Repka, PhD.Engineering Manager at Pure Storage

Ing. Adela Tušanová, PhD. – IT Project Manager & Process Consultant at Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Ing. Cecília Havrilová, PhD. – Senior Salesforce.com Consultant & People Manager at IBM

Ing. Mgr. Peter Koncz, PhD. – Senior Data Analyst at NESS

Ing. Alexandra Péliová (Lukáčová), PhD.Consultant at Adastra

Ing. Miroslava Nyulásziová (Muchová), PhD. – odborná asistentka na Katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta, TU v Košiciach

Ing. Michal Vadovský, PhD. – Senior Information Technology Analyst at Slovenská Sporiteľňa

Ing. Zuzana Pella, PhD. – výskumný pracovník v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny na LF UPJŠ v Košiciach

Ing. Michal Kolárik, PhD. – výskumný pracovník na FEI TU v Košiciach

Ing. Ľudmila Pusztová, PhD. – od 2017 do 2019, od roku 2020 bol školiteľom doc. Ing. František Babič, PhD.

Ing. Peter Smatana – CEO and Software Engineer SmartVia s.r.o.

Ing. Jozef KováčCo-Founder Ayanza, predtým spoluzakladateľ a niekoľkoročný CTO Exponea

Ing. Pavol JasemInformation Technology Consultant at WebSln.com

Ing. Eva Turňová – C# Developer at DCIT, a.s. (predčasne ukončené po 2 rokoch štúdia)

 

Práca na projektoch

Organizované vedecké podujatia:

Kontakt