Diplomový projekt 1.

Diplomová práca má mať výskumný charakter:

1.      DP1 – úvod do vedeckej práce, analýza literatúry

 

2.      Zásady práce s literatúrou

 

 

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

Témy diplomových prác, 1. roč. inžinierskeho štúdia akademický rok 2022/2023

č.

Meno, priezvisko

Téma diplomového projektu

Vedúci

Konzultant