Diplomový projekt 2.

Diplomová práca má mať výskumný charakter:

1.     Základné aspekty výskumu, diplomová práca ako výskumný proces

2.     Zásady pre správne vypracovanie analýzy súčasného stavu (analýzy literatúry)

3.     Zásady práce s literatúrou

 

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

Témy diplomových prác, 2. roč. inžinierskeho štúdia akademický rok 2022/2023

č.

Meno, priezvisko

Téma semestrálneho projektu

Vedúci

Konzultant

1.

Bc. Matúš Huba

Analýza faktorov ovplyvňujúcich priebeh ochorenia Covid-19 u hospitalizovaných pacientov

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

2.

Bc. Ján Jevčák

Meranie aspektov použiteľnosti systémov pre podporu rozhodovania lekárov

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

3.

Bc. Roland Kmec

Vyhodnocovanie kvality vizualizačných techník modelov hlbokého učenia zameraných na obrazové dáta

Ján Paralič

Ing. Michal Kolárik

4.

Bc. Kevin Rebreš

Detekcia COVID-19 z ultrasonografických videozáznamov pľúc využitím vysvetliteľných neurónových sietí

Ján Paralič

Ing. Michal Kolárik