WIKT 2015 - 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2015

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

Jubilejný 10. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (WIKT 2015)
sa bude konať v dňoch 12.-13.novembra 2015 v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach.
Minulé ročníky: 9.ročník Workshopu WIKT 2014 sa konal v Smoleniciach pod záštitou Ústavu informatiky SAV Bratislava, 20.- 21.novembra 2014
8.ročník Workshopu WIKT 2013 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 24.-25.novembra 2011
7.ročník Workshopu WIKT 2012 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 22.-23.novembra 2012
6.ročník Workshopu WIKT 2011 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 24.-25.novembra 2011
5.ročník Workshopu WIKT 2010 sa konal v Bratislave pod záštitou Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 11.-12.novembra 2010
4.ročník Workshopu WIKT 2009 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 12.-13.novembra 2009
3.ročník Workshopu WIKT 2008 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 06.-07.novembra 2008
2.ročník Workshopu WIKT 2007 sa konal na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 15.-16.novembra 2007
1.ročník Workshopu WIKT 2006 sa konal na pôde Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 28.-29.novembra 2006
Univerzitná knižnicia TU v Košiciach Technická Univerzita v Košiciach

Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Tento workshop sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom workshopu je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúseností s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

Medzi hlavné témy patria:

Účasť študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, ktorých práce sa týkajú vymenovaných tém, je vítaná.

Novinkou v tomto ročníku budú tématicky zamerané diskusné sekcie, ktoré budú prebiehať na úvod workshopu paralelne a ich výstupom budú krátke prezentácie záverov tematicky zameraných diskusných skupín. Ako vstup do diskusie budú slúžiť tzv. "position papers" v rozsahu 2 strany, ktoré je možné podať ako jeden z možných typov príspevkov na tieto vybrané témy:

V tomto roku opäť pripravujeme špeciálnu sekciu pre študentov doktorandského štúdia okolo dizertačnej skúšky (minimovky), kde budú môcť prezentovať ciele svojej dizertačnej práce a rozpracované, resp.  čiastočné výsledky. Výhodou bude včasné získanie spätnej väzby o správnosti svojho postupu a zaujímavé impulzy pre ďalšiu prácu na dizertačke. Príspevky do tejto sekcie je potrebné označiť už pri ich podaní.