WIKT 2017 - 12th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2017

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania | Challenge |

12. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (WIKT 2017)
sa bude konať v dňoch 30.11-01.12.2017 v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas v Košiciach.

Minulé ročníky:
11.ročník Workshopu WIKT 2016 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 03.-04.novembra 2016
10.ročník Workshopu WIKT 2015 sa konal v Košiciach pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 12.-23.novembra 2015
9.ročník Workshopu WIKT 2014 sa konal v Smoleniciach pod záštitou Ústavu informatiky SAV Bratislava, 20.- 21.novembra 2014
8.ročník Workshopu WIKT 2013 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 24.-25.novembra 2011
7.ročník Workshopu WIKT 2012 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 22.-23.novembra 2012
6.ročník Workshopu WIKT 2011 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 24.-25.novembra 2011
5.ročník Workshopu WIKT 2010 sa konal v Bratislave pod záštitou Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 11.-12.novembra 2010
4.ročník Workshopu WIKT 2009 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 12.-13.novembra 2009
3.ročník Workshopu WIKT 2008 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 06.-07.novembra 2008
2.ročník Workshopu WIKT 2007 sa konal na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 15.-16.novembra 2007
1.ročník Workshopu WIKT 2006 sa konal na pôde Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 28.-29.novembra 2006

Informačné technológie a najmä efektívne získavanie, zachytávanie a využitie znalostí sa stávajú kľúčové pre zvyšovanie produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Tento workshop sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom workshopu je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúseností s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe.

Medzi hlavné témy patria:

Ukážka dátovej analytiky Ukážka dátovej analytiky Ukážka dátovej analytiky

Účasť študentov všetkých troch stupňov, ktorých projekty sa týkajú vymenovaných oblastí, je vítaná.

Opäť pripravujeme špeciálnu sekciu pre študentov doktorandského štúdia okolo dizertačnej skúšky (minimovky), kde budú môcť prezentovať ciele svojej dizertačnej práce a rozpracované, resp.  čiastočné výsledky. Výhodou bude včasné získanie spätnej väzby o správnosti svojho postupu a zaujímavé impulzy pre ďalšiu prácu na dizertačke. Príspevky do tejto sekcie je potrebné označiť už pri ich podaní.