Bakalárska práca

1.    Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

2.    Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

3.    Zásady práce s literatúrou     Literatúru hľadať primárne v zdrojoch ponúkaných digitálnou knižnicou TUKE

 

4.    Postup pri odovzdávaní záverečných prác na TUKE

 

Témy bakalárskych prác, 3. roč. bakalárskeho štúdia akademický rok 2023/2024

č.

Meno, priezvisko

Téma bakalárskej práce

Vedúci

Konzultant

1.

Karin Majirská

Detekcia toxického správania pomocou vysvetliteľných modelov umelej inteligencie z pohľadu rôznej modality dát

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová

2.

Natanael Varjan

Využitie veľkých generatívnych jazykových modelov na účely detekcie toxického online obsahu

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová

3.

Ruslana Buinytska

Využitie kombinácie viacerých zdrojov dát pre detekciu toxického správania v sociálnych médiách

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

4.

 Katarína Dojčánová

Dynamické modelovanie šírenia toxických správ v online prostredí: Identifikácia kľúčových faktorov a predikcia šírenia

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

5.

 Nikita Iatskin

Modely strojového učenia pre detekciu rôznych typov toxického obsahu webu

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

6.

 Tomáš Klein

Využitie metód strojového učenia pre automatické vyhodnocovanie rizika COVID-19 pre pacientov s predchádzajúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

7.

 Luka Kuzyk

Mobilná aplikácia pre podporu výučby predmetu Rozvrhovanie a logistika

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

8.

 Valeriia Voloshyna

Porovnanie rôznych metód vysvetliteľnosti modelov umelej inteligencie na zvolenej množine dát

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová

9.

 Viktória Sanislová

Indikátory vzdelávania na základe dát dostupných z Modulárneho akademického informačného systému (MAIS)

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová

10.

 Adam Kováč

Vysvetliteľné modely umelej inteligencie pre detekciu nenávistných prejavov na sociálnych sieťach

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová