Bakalárska práca

1.     Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

2.     Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

3.     Zásady práce s literatúrou

 

Témy bakalárskych prác, 3. roč. bakalárskeho štúdia akademický rok 2022/2023

č.

Meno, priezvisko

Téma bakalárskej práce

Vedúci

Konzultant

1.

Daniel Čobej

Podpora diagnostiky COVID-19 pomocou vhodných metód strojového učenia

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

2.

Peter Fedačko

Analýza nástrojov na vizualizáciu medicínskych dát

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

3.

Daria Kushnir

Použiteľnosť synteticky vytvoreného dátového súboru pre podporu rozhodovania

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

4.

 Roman Kyrychenko

Transfer learning v oblasti analýzy medicínskych dát

Ján Paralič

Ing. Michal Kolárik

5.

 Nicolas Leško

Vysvetliteľnosť umelej inteligencie na úlohách z medicínskej oblasti

Ján Paralič

Ing. Michal Kolárik